Baza świadectw jakości

     Świadectwo jakości - ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która polega na sprawdzeniu, czy w/w artykuły spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W Polsce obowiązuje prawo, wg którego przedsiębiorca musi dostarczyć świadectwo jakości klientowi zamawiającemu towar.

     Mając na uwadze wygodę naszych klientów oraz ochronę środowiska naturalnego, zdecydowaliśmy się udostępnić państwu elektroniczną bazę świadectw jakości. Dostęp do niej uzyskują Państwo po uprzednim zarejestrowaniu się, a później zalogowaniu (szczegóły w dziale pomoc).

Chroń ziemię

©2010 P.H.U. ROTEX