pomoc

 • → Rejestracja
 • → Logowanie
 • → Korzystanie z serwisu
 • → Kontakt
 • Rejestracja

  Uytkownik korzystajcy po raz pierwszy z "Serwisu wiadectw Jakoci" zobligowany jest do rejestracji wasnego konta uytkownika. W tym celu klikamy na pozycj menu "Rejestracja", lub ikon w grnym menu.

  rejestracja

  Po klikniciu pojawi nam si pierwszy formularz, w ktrym uytkownik wypenia proponowany przez niego login,haso i naciska przycisk "Rejestruj".

  rejestracja

  Kolejnym etapem jest wypenienie dodatkowych danych i kliknicie "Zapisz". Jeeli wszystko przebiegnie prawidowo ukae si okno z informacj.

  rejestracja

  Po zamkniciu okienka uytkownik zostanie przeniesiony do strony logowania gdzie wpisuje wczeniej podane dane niezbdne do zalogowania.

  Logowanie / wylogowanie

  Dostp do zabezpieczonej czci serwisu odbywa si przez nacinicie na stronie jednego z dwch odnonikw do strony formularza logowania.

  logowanie

  W polach formularza wpisujemy login i haso wpisane podczas procesu rejestracji, i naciskamy "Zaloguj".

  logowanie

  Po zakoczeniu pracy z serwisem uytkownik powinien si wylogowa klikajc jeden z dwch odnonikw znajdujcych si na stronie.

  logowanie

  Korzystanie z serwisu

  Po zalogowaniu uytkownik uzyskuje dostp do nowej pozycji menu o nazwie "Baza wiadectw". Na stronie tej mona wyrni dwa istotne elementy: cz odpowiedzialn za wyszukiwanie wiadectw oraz cz (tabelaryczn) wywietlajc szczegowe informacje o wybranym wiadectwie jakoci.

  korzystanie z serwisu

  Istotnym elementem dla uytkownika jest szybka wyszukiwarka wiadectw. Skada si ona z dwch czci: pierwszej, pola rozwijanego z ktrego wybieramy kryterium po jakim chcemy wyszukiwa; oraz drugiej, pola tekstowego w ktrym wpisujemy fraz (lub jej cz) wg ktrej chcemy przeszuka baz danych.

  korzystanie z serwisu

  Zalet wyszukiwarki jest szybko dziaania - gdy realizuje wyniki "w locie" (bez przeadowywania strony). Tabela wynikowa jest "skracana", w miar jak uytkownik wypenia pole tekstowe.

  Po wyszukaniu interesujcego nas wiadectwa w tabeli wywietlane s podstawowe informacje. W ostatniej kolumnie wywietlane s nazwy plikw (odnoniki), po naciniciu ktrych otworzy nam si peen zeskanowany tekst danego wiadectwa jakoci.

  korzystanie z serwisu

  Kontakt

  w dziale "Kontakt" podane s dane teleadresowe firmy oraz gotowy formularz, umoliwiajcy uytkownikom serwisu, bezporednie wysanie wiadomoci e-mail ze strony do pracownika firmy ROTEX.

  kontakt

  ©2010 P.H.U. ROTEX